Apel za zaštitu središta Grada Korprivnice

U najstrožem središtu grada Koprivnice, točnije u kompleksu Gradskoga parka i Zrinskoga trga, Gradska je uprava krenula u velike građevinske radove. To, dakako, ne bi bilo ništa zabrinjavajuće da se posao vodi legalnim putem i da se ne oštećuje najvrjednija kulturna baština Koprivnice.

Naime, Gradska je uprava bez konzultacije javnosti i bez arhitektonsko-urbanističkog natječaja naručila putem bagatelne nabave izradu arhitektonsko-urbanističkog projekta za Gradski park. Nakon brojnih prozivanja Gradska je uprava izdla priopćenje u kojemu tvrdi da natječaj nije bio potreban, što se može kvalificirati kao evidentno kršenje zakonom određenih pravila. Kako se radi o najvažnijemu dijelu grada u kojemu se nalaze dragocjeni arheološki nalazi, kao što su temelji romaničke crkve iz 12. stoljeća i specifičnoj artikulaciji prostora parka nastaloj nakon rušenja gradskih bedema, to se ovim intervencijama u cijelosti mijenja identitet ovoga grada. Gradski park i Zrinski trg nastajali su planiranim višestoljetnim zalaganjem građana i gradskih uprava te definirali prepoznatljivi urbani identitet Koprivnice.

Apeliramo na sve relevantne instance, prije svega na Gradsku upravu grada Koprivnice, Ministarstvo kulture RH sa službama zaštite kulturne baštine i strukovna udruženja da spriječe ovaj vandalski čin, koji u konačnici može imati velikih posljedica.

Napominjemo još jednom kako je riječ o zadiranju u javno gradsko i kulturno dobro mimo provedenog javnoga natječaja, te obmanjivanju javnosti. Koprivnica je grad iznimno važne prošlosti osobito prepoznatljive u središnjoj gradskoj zoni.

Svako nestručno zadiranje u najdragocjenije resurse spomeničke baštine nedopustivo je, jer posljedice toga štete identitetu ovoga grada.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInPrint this page